مراکز داده مبتنی بر نرم افزار و یا به عبارتی مراکز داده مجازی یعنی ایجاد لایه نازکی از نرم افزار بر روی تجهیزات مرکز داده نظیر تجهیزات ذخیره سازی ، شبکه و پردازشی و ارایه فناوری به عنوان خدمت (ITAAS) . مدیریت کل بستر مراکز داده نرم افزاری توسط ابزارهای یکپارچه مدیریت و خودکار سازی بستر مرکز داده و بر اساس استاندارد توسط یک پنجره مدیریتی صورت می گیرد. بدین ترتیب بواسط خودکار سازی و مدیریت یکپارچه مرکز داده عملیات و راهبری سیستم بسیار تسهیل نموده و از پیچیدگی های مدیریتی می کاهد.

فناوری بسته بندی نرم افزارها و تمامی فایل ها و کتابخانه های وابسته به آنها بصورت یک پکیج قابل اجرا و مستقل از سیستم عامل می باشد . با استفاده از این فناوری  سیستم های نرم افزاری مانند ماشینهای مجازی بدون وابستگی به سیستم عامل و بطور مجزا اجرا می شوند. 

خودکار سازی مراحل مختلف تست و ساخت و اجرا در محیط عملیاتی پکیج های سرویسهای کاربردی  با استفاده از رویکرد و ابزار Devops انجام می شود . بوسیله این ابزار ساخت و رفع ایراد و عملیاتی شدن کد های نرم افزاری از چندین روز به چندین ساعت تقلیل می یابد.
امروزه با محدود شدن منابع انرژی و مفاهيمي مانند مراکز داده سبز، مجازیسازی مهم ترين راهکاری است که در مراکز داده نوين مورد استفاده قرار ميگيرد و مطابق با گزارش سايت غير وابسته Gartner، در معماری IT  يکصد شرکت برتر دنيا از تکنولوژی مجازی سازی استفاده مي شود. 
6.0.6.0
گروه دورانV6.0.6.0